Οριστικά εκτός του Εθνικού Θεάτρου παραμένουν με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο τέως πρόεδρός του Γεώργιος Εμμ. Στεφανάκης και το τέως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κατερίνα Χέλμη.

Δύο εβδομάδες πριν Δ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου είχε επικυρώσει και την οριστική αποπομπή από το εν λόγω θέατρο του τέως καλλιτεχνικού διευθυντή του Σωτήρη Χατζάκη.

Όπως είναι γνωστό τον Απρίλιο του 2015 με απόφαση του υπουργού και υφυπουργού Πολιτισμού, Αριστείδη Μπαλτά και Νικολάου Ξυδάκη, αντίστοιχα, ανακλήθηκε η προγενέστερη απόφαση διορισμού του κ. Χατζή στην θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ παράλληλα με άλλη απόφαση των ίδιων υπουργών ανακλήθηκε και η απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω θεάτρου.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπ΄αριθμ. 1291/2016 απόφαση του Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ απορρίφθηκε η αίτηση του κ. Χατζάκη που ζητούσε να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση αποπομπής του από το Εθνικό Θέατρο.

Ο κ. Χατζάκης έχασε τη δικαστική μάχη καθώς, σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, κατά την διετία 2014-2015 κατέχοντας τη θέση του διευθυντή υπέγραψε συμβάσεις έργου (σκηνοθεσίας θεατρικών έργων, κ.λπ.) πάνω από το επιτρεπόμενο από το νόμο όριο. Να σημειωθεί ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου μπορεί ετησίως να υπογράφει δυο συμβάσεις έργου με τον κρατικό φορέα.

Σήμερα με νέα απόφαση του το ίδιο Τμήμα απέρριψε την προσφυγή του κ. Στεφανάκη και της κυρίας Χέλμη που ζητούσαν και αυτοί την ακύρωση της υπουργικής απόφασης με την οποία παύθηκαν από τα καθήκοντά τους στο Εθνικό Θέατρο.

Από το Εθνικό Θέατρο απομακρύνθηκαν ο κ. Στεφανάκης και κ. Χέλμη, καθώς ανατέθηκαν στον κ. Χατζάκη συμβάσεις πλέον του επιτρεπόμενου ανωτάτου ορίου των δύο, ανεξάρτητα εάν για ορισμένες από αυτές δεν έλαβε αμοιβή.

Τέλος, το ΣτΕ έκρινε ότι ο υπουργός Πολιτισμού μπορεί να αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή του, την πρόωρη λήξη της θητείας του των μελών του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου και «για οποιονδήποτε άλλο σοβαρό λόγο» και στην προκειμένη περίπτωση η υπουργική απόφαση αιτιολογεί νομίμως τους λόγους της πρόωρης λήξης της θητείας τους.