Το αργότερο έως τα τέλη του χρόνου όλοι οι φορείς της δημόσιας διοίκησης (Υπουργεία,Αποκεντρωμένες διοικήσεις,ΟΤΑ,ΝΠΔΔ ) θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στην αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών τους ,με τη σύνταξη νέων Οργανογραμμάτων μέσω των οποίων θα προσδιορίζονται με σαφήνεια οι στόχοι,οι σκοποί και οι υποχρεώσεις κάθε φορέα στα πλαίσια μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Τα νέα Οργανογράμματα θα προσδιοριστούν με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες και μεθόδους έτσι ώστε να ακολουθούν τις ανάγκες για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μάλιστα ,όπως διεμήνυσε χθες στους επικεφαλής των φορέων ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης,​με τα νέα Οργανογράμματα θα πρέπει να δοθεί τέλος στην πολυδιάσπαση και αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ φορέων αλλά και σαφήνεια στους στόχους και τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα.