Στα χέρια ιδιωτών πέρασαν τρία θαυμάσια αρχοντικά στο Πήλιο, φημισμένα για την αρχιτεκτονική τους δομή, τα οποία λειτουργούσαν ως ξενοδοχεία, έπειτα από πλειοδοτικό διαγωνισμό που διοργάνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Τα έσοδα στο ΤΑΙΠΕΔ από την πώληση των τριών αρχοντικών του Πηλίου ανήλθαν στις 900.000 ευρώ και είχαν ενταχθεί σε διαγωνιστική διαδικασία με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω ιστοτόπου.

Πλειοδότρια αναδείχτηκε η εταιρεία Fanalsight Investments Ltd αλλά και ένας ιδιώτης στην ιδιοκτησία των οποίων πέρασαν τα αρχοντικά σε Μακρυνίτσα και Μηλιές Πηλίου.

Τα πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής κτίρια είναι

- Αρχοντικό «Ξηραδάκη» στη Μακρυνίτσα Πηλίου με προσφορά ύψους 417.000 ευρώ.
- Αρχοντικό «Μουσλή» στη Μακρυνίτσα με προσφορά ύψους 290.000 ευρώ.
- Αρχοντικό «Ευαγγελινάκη» στις Μηλιές Πηλίου με πλειοδότη τον Παναγιώτη Γαρουφαλιά με προσφορά ύψους 198.600 ευρώ.