Κατά 1.926 άτομα αυξήθηκαν οι πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα στις 41 δομές που διαχειρίζονται πλέον οι Ένοπλες Δυνάμεις διαμένουν 39.540 πρόσφυγες-μετανάστες έναντι 37.614 την περασμένη εβδομάδα. Η δυνατότητα φιλοξενίας των 41 δομών είναι 42.764 άτομα έναντι 41.589 ατόμων -σε 40 δομές- την προηγούμενη εβδομάδα.

Στα 5 από τα κέντρα πρώτης υποδοχής που διαχειρίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις- διαμένουν 6.181 πρόσφυγες/μετανάστες έναντι 5.893 την προηγούμενη εβδομάδα -αυξημένοι κατά 288 άτομα.

Συνολικά στα 5 κέντρα υποδοχής και στα 23 κέντρα φιλοξενίας που διαχειρίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ταμεία διαμένουν σήμερα 23.132 άτομα έναντι 22.812 την περασμένη εβδομάδα-αυξημένοι κατά 320- .

Οι τρεις Κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων παρέχουν 44.778 μερίδες φαγητού- ήτοι 134.334 γεύματα έναντι 46.263 μερίδων φαγητού (ήτοι 138.789 γευμάτων περίπου) την προηγούμενη εβδομάδα.