Στάση εργασίας πραγματοποιούν την Τρίτη οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ από τις 22.00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Όπως αναφέρουν «σκοπός είναι να εισακουστεί το αίτημά μας που δεν είναι άλλο από τη μη μετατροπή του αγαθού της μετακίνησης σε αγοραίο προϊόν προς όφελος των συμφερόντων και εις βάρος του επιβατικού κοινού».