Στα Γαλλικά εξετάζονται σήμερα, Παρασκευή, οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εξέταση ξεκινά στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

Ο χρόνος διάρκειας της εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα συνεχίζεται ως εξής:

    * Σάββατο 18 Ιουνίου ΑΡΜΟΝΙΑ (8:30) και ΙΤΑΛΙΚΑ (17:00)
    * Δευτέρα 20 Ιουνίου ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (8:30).

Ειδικά για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», διευκρινίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου.

Πηγή: in.gr