Με δύο πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες βουλγαρικές εφημερίδες αποκαλύπτουν ένα φαινόμενο που τον τελευταίο χρόνο έχει πάρει μαζικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των εφημερίδων Monitor και Standart ελληνικές εταιρείες και πολίτες που βρίσκονται υπό τον κίνδυνο πτώχευσης με σοβαρά χρέη και κινδυνεύουν τα περουσιακά τους στοιχεία με κατάσχεση τα μεταφέρουν στοιχεία εκμεταλλεύομενοι "τρύπες" στα νομικά συστήματα των δύο χωρών που από την μία δεν έχουν κοινή βάση δεδομένων ώστε να ανακαλύπτονται οι ωφειλέτες ενώ από την άλλη στην Βουλγαρία δεν ισχύει αυτό που ισχύει στις χώρες της ζώνης του ευρώ δηλαδή η ηλεκτρονική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ανεξαρτήτως σε ποια χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης βρίσκονται αυτά.

Το ζήτημα αυτό το οποίο έχει πάρει μαζικές διαστάσεις τον τελευταίο χρόνο συζήτησαν σε κοινό σεμινάριο στην Χαλκιδική με τίτλο "Διασυνοριακή επιβολή των κανονισμών σε Ελλάδα και Βουλγαρία" οι ομοσπονδίες δικαστικών επιμελητών των δύο χωρών.

Υπάρχει μια τάση ελλήνες πολίτες ωφειλέτες να μεταφέρουν τα περουσιακά τους στοιχεία στην Βουλγαρία και ως εκ τούτω να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση οι έλληνες δικαστικοί επιμελητές ανέφερε ο Γιώργος Μήτσης από την ομοσπονδία ελλήνων δικαστικών επιμελητών φέρνοντας ως παράδειγμα ελληνική μεταφορική εταιρεία η οποία μετέφερε τα οχήματα στην Βουλγαρία και τα οποία πια εργάζονται έχοντας βουλγαρικές πινακίδες ενώ από την άλλη οι δικαστικοι επιμελητές αδυνατούν να κατάσχουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο για τα ποσά που χρωστάει η εταιρεία.

Οι ομοσπονδίες δικαστικών επιμελητών των δύο χωρών συμφώνησαν να εργαστούν πάνω στην δημιουργία μια κοινής βάσης δεδομένων αλλά και να πιέσουν ώστε να εναρμονισθεί πιο σύντομα η Βουλγαρία με την κοινοτική νομοθεσία και ο οποίος είναι υποχρεωτικός όταν μια χώρα μπει στην ζώνη του ευρώ αλλά εθελοντικά μπορεί να γίνει πιο σύντομα.