Εργασίες συντήρησης αρχίζουν σήμερα στη νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Κιλκίς.

Συγκεκριμένα, θα γίνει ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα από τη διασταύρωση με την νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών (στον κόμβο της Λητής) μέχρι τα όρια του Νομού Κιλκίς και προς τις δυο κατευθύνσεις. 

Επιπλέον θα γίνουν έργα καθαρισμού του ερείσματος, κοπής χόρτων και κλαδεμάτων και σήμανσης. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 15 μέρες.