Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ​ ηλικίας 18 ετών και άνω καλούνται ,εφόσον το επιθυμούν ,να υποβάλουν αιτήσεις με ηλεκτρονικό τρόπο από αύριο στις 12 το μεσημέρι και έως στις 4/7/2016 συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο του Οργανισμού.

Οπως ανακοίνωσε με εγκύκλιο του ο ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος κοινωνικού χαρακτήρα σε δήμους και υπηρεσίες α υποδοχής,ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών θα απορροφηθούν,βάσει μορίων, συνολικά 2.500 άνεργοι πλήρους απασχόλησης.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ