Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητούν με επιστολή τους προς τον Τρύφωνα Αλεξιάδη οι φοροτεχνικοί.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών ζητεί να παραταθεί η υποβολή των δηλώσεων μέχρι και τις 20 Ιουλίου.

Η επιστολή της ΠΟΦΕΕ:

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι ενόψει της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την υποβολή των δηλώσεων, ότι ρεαλιστική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων είναι η 20η Ιουλίου ενώ για τα Φυσικά Πρόσωπα μέλη προσωπικών Εταιριών με απλογραφικά βιβλία η 25η Ιουλίου 2016.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει άλλο αίτημα για παράταση εκτός και αν παρουσιαστεί πρόβλημα στο σύστημα υποβολής.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.