Την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στον Ασπρόπυργο, προϋπολογισμού 2.870.000 ευρώ, δρομολόγησαν η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο δήμαρχος, Νικόλαος Μελετίου, με την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, συνπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Κάτω Φούσα, με βιοκλιματικές προδιαγραφές σε επιφάνεια οικοπέδου 2.106,43 τµ, (υπόγειο χώρο 416,01 τµ, ισόγειο 680,76 τµ και όροφο 371,01 τμ), συνολικής δυναμικότητας 108 νηπίων και βρεφών, καθώς και βρεφών με ειδικές ανάγκες.