Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναμένεται να αναρτηθεί το Προεδρικό Διάταγμα με βάση το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους να αναγνωρίσουν έως και 7 χρόνια προυπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για ρύθμιση που ίσχυε και στο παρελθόν ωστόσο δεν είχε ενεργοποιηθεί καθώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν προχωρήσει στη διαδικασία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος.

Απαραίτητη προυπόθεση για την αναγνώριση της προυπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα είναι οι ενδιαφερόμενοι να απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτοί ή με δελτίο παροχής υπηρεσιών ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα που έχουν σήμερα στο δημόσιο (π.χ ηλεκτρολόγοι).

Οσοι επιθυμούν να τους αναγνωριστούν έως 7 χρόνια προυπηρεσίας θα πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία τους τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία θα ελεγχθούν από τα υπηρεσιακά συμβούλια.

Η αναγνώριση πρόσθετης προυπηρεσίας οδηγεί σε βαθμολογική ανακατάταξη του υπαλλήλου καθώς και μισθολογική όταν μετά από 2 χρόνια "ξεπαγώσουν" οι μισθολογικές ωριμάνσεις που ισχύουν στο δημόσιο.