Στα σκαριά βρίσκεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης το 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση υπό την επιμέλεια του Αν. Υπουργού Χριστόφορου Βερναρδάκη​ και του Γενικού Γραμματέα Δημήτρη Τσουκαλά.

Το Εθνικό Σχέδιο για τα έτη 2016-2018 αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Διεθνή Οργανισμό για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, και για πρώτη φορά βρίσκεται αρκετά ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου, ενώ υπάρχει και η σκέψη για έναν νόμο-πλαίσιο για την Ανοικτή και Συμμετοχική Διακυβέρνηση. Πρόκειται για φιλόδοξους στόχους που σκοπό έχουν την μείωση της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και την βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών ώστε να μειωθεί ο χρόνος εξυπηρέτησής τους,αλλά και τη λογοδοσία των Υπουργών και κυβερνητικών στελεχών για τα πεπραγμένα τους ανά μήνα.

Πιο συγκεκριμένα στο Σχέδιο περιγράφονται δεσμεύσεις που θα αναλάβει το ελληνικό κράτος που θα εφαρμόσει με νομοθετικές και τεχνικές ρυθμίσεις, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και η πληροφόρηση του πολίτη για τις δραστηριότητες του Δημοσίου. Ακόμη θα ενισχύσει τη λογοδοσία προς τους πολίτες, και θα βελτιώσει την διοικητική λειτουργία του Δημοσίου μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την συμμετοχή του πολίτη στις διαδικασίες της αξιολόγησης, και της παροχής υπηρεσιών δημοσιοποιώντας τον τρόπο που παρέχεται η κάθε υπηρεσία, ώστε να μειωθεί η διαφθορά και η γραφειοκρατία.

Αναλυτικά το Σχέδιο περιλαμβάνει:

*Συμμετοχή στην Αξιολόγηση του Δημοσίου – e-goal setting tool & παρακολούθηση κυβερνητικού έργου. Οι πολίτες θα μπορούν μέσω ερωτηματολογίων αλλά και κατάθεσης προτάσεων να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ενώ παράλληλα θα μπορούν να παρακολουθούν τα αναλυτικά και οπτικοποιημένα αποτελέσματα αυτής μέσα από το εργαλείο ηλεκτρονικής στοχοθεσίας, e-goal setting.

*Παρακολούθηση Κυβερνητικού Έργου. Όλα τα κυβερνητικά όργανα,Υπουργοί,υφυπουργοί,γενικοί γραμματείς κλπ θα πρέπει να έχουν ανοικτά τα στοιχεία της δραστηριότητάς τους, και να καταρτίζουν εκθέσεις πεπραγμένων ανά μήνα που θα δημοσιεύονται διαδικτυακά.

*Δημοσιότητα Οργανογραμμάτων Υπηρεσιών & Φορέων του Δημοσίου. Κάθε οργανόγραμμα υπηρεσίας και φορέα του ελληνικού δημοσίου,δημόσια προσβάσιμο ,με την δημοσίευση στον ιστότοπο κάθε υπηρεσίας/φορέα του οργανογράμματος ως το επίπεδο τμήματος. Η δημοσίευση θα γίνεται σε κοινά πρότυπα και θα συμπεριλαμβάνει την καταχώρηση στοιχείων ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνοπτικής περιγραφής αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.

*Λογοδοσία και Επίλυση Διαφορών πολιτών – Δημοσίου. Μέσω διαδικασιών θεσμικού διαλόγου οι κοινωνικοί φορείς και οι πολίτες μπορούν να επιλύουν ή και να προλαμβάνουν προβλήματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται κατά την συναλλαγή τους με τις υπηρεσίες του Δημοσίου.Αυτό θα γίνεται μέσω επιτροπής Ακρόασης ανά Υπηρεσία ή ανά φορέα, για την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στις σχέσεις πολίτη – κράτους, και για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοσίου προλαμβάνοντας ανακύπτουσες διαφορές και θέματα κακοδιοίκησης.

*Οδηγός και Προτυποποίηση Παροχής Υπηρεσιών & Διαδικασιών ανά Υπηρεσία-φορέα. Κάθε Υπηρεσία/Φορέας του Δημοσίου θα έχει δημοσιευμένο στον ιστότοπό του, τον Οδηγό Παροχής Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του. Σε αυτό θα περιγράφονται αναλυτικά ποιες υπηρεσίες και ενέργειες παρέχει και με ποια διαδικασία, ώστε να είναι γνωστά ανά στάδια όλα τα απαραίτητα βήματα που χρειάζονται για την παροχή μιας υπηρεσίας.