Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να εκδοθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο η απόφαση για τις αιτήσεις προσωρινής προστασίας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που έχει καταθέσει ο όμιλος ΜαρινόπουλουΟι προσφυγές του Ομίλου που συζητήθηκαν σήμερα αφορούν την έκδοση προσωρινής διαταγής έως ότου εκδικασθούν στις 21 Σεπτεμβρίου οι κύριες αιτήσεις που έχει καταθέσει για την υπαγωγή του στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.

 Η συζήτηση ολοκληρώθηκε πριν λίγο και όπως ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Δικαστηρίου η απόφαση πρόκειται να εκδοθεί μετά τις 5 το απόγευμα.

Στο δικαστήριο ασκήθηκε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των αιτήσεων της «Μαρινόπουλος» για προσωρινή προστασία, από το ελληνικό Δημόσιο, τράπεζες όπως η Πανγκρήτια, η Επενδυτική Ακινήτων της Εθνικής Τράπεζας Πανγαία, το σωματείο εργαζομένων, το ΙΚΑ, αλλά και μεμονωμένες επιχειρήσεις. Το ελληνικό δημόσιο τάχθηκε κατά των αιτήσεων της εταιρείας.

 Τα τελευταία 24ωρα οι διεργασίες ώστε να διασωθεί ο όμιλος και να μην χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι πυρετώδεις.

Ενδιαφέρον από Σκλαβενίτη

Εν τω μεταξύ παρών αλλά με πολλούς αστερίσκους δήλωσε ο Σκλαβενίτης. Ο οποίος σύμφωνα με επιστολή που κατέχει ο Μαρινόπουλος και κατέθεσε σήμερα στο Πρωτοδικείο, ανανεώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά υπό προϋποθέσεις. 

Τις πιθανότητες συμμετοχής της στις διαδικασίες εξυγίανσης του άρθρου 99 της εταιρείας Μαρινόπουλος διερευνά η εταιρεία Ι. & Σ. Σκλαβενίτης.

Συγκεκριμένα σε κείμενο που αναγνώστηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της αίτησης της Μαρινόπουλος ΑΕ για το άρθρο 99 αναφέρεται ότι:

«μετά από τις πρόσφατες καταιγιστικές εξελίξεις, η Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική οικονομία και αγορά, διερευνά τις πιθανότητες συμμετοχής της στις ανοιγείσες από τον όμιλο Μαρινόπουλος, διαδικασίες εξυγίανσης του άρθρου 99, σε συνεργασία πάντοτε με τους πιστωτές και τις δανείστριες τράπεζες».

Στην ίδια επιστολή η Ι. & Σ. Σκλαβενίτης επισημαίνει ότι η τελική συμμετοχή της «εξαρτάται από πλήθος προϋποθέσεων, στις οποίες οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται η διάμόρφωση αποδεκτής συμφωνίας με τον όμιλο Μαρινόπουλος και τις τράπεζες. Κρίσιμες επίσης προϋποθέσεις είναι η διενέργεια ικανοποιητικού due diligence (οικονομικού, φορολογικού και νομικού), η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι τυχόν εξ αυτής απορρέουσες ρυθμίσεις, η διατήρηση των υφιστάμενων λειτουργιών και δικτύου καταστημάτων του ομίλου, αλλά και εν τέλει από λοιπές συνθήκες που είτε θα διαπιστωθούν είτε θα διαμορφωθούν κατά τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης».

Το αρνητικό σενάριο είναι η μη υπαγωγής σε καθεστώς προστασίας. Τότε η ισχυρή αλυσίδα θα αναγκαστεί να προχωρήσει άμεση διακοπή λειτουργίας της γεγονός προκαλέσει «σεισμό» στην αγορά και ενδεχομένως ντόμινο εξελίξεων.

Τι γίνεται με τους εργαζόμενους

Χθες η αλυσίδα δεσμεύτηκε απέναντι στους εργαζομένους της, έπειτα από σχετική συμφωνία με το «Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις: “Καρφούρ - Μαρινόπουλος, Dia”» και εν όψει της σημερινής εκδίκασης για το αίτημα υπαγωγής της σε διαδικασία εξυγίανσης.

Ειδικότερα, η εταιρεία (βάσει τους υπ’ αριθμόν 4072/2012 και 4013/2011 νόμους) θα προβεί στα ακόλουθα αιτήματα και δηλώσεις προς το δικαστήριο:

1. Να εξαιρεθούν ρητά όλες οι απορρέουσες απαιτήσεις που προκύπτουν από σχέσεις εργασίας, τόσο των νυν εργαζομένων όσο και των απολυμένων ή με άλλο τρόπο αποχωρησάντων μέχρι σήμερα, αλλά και όσων τυχόν θα αποχωρήσουν από τώρα και στο εξής. Πιο συγκεκριμένα: όλες οι παραπάνω, ενδεικτικώς απαριθμούμενες γεγενημένες εργατικές απαιτήσεις θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σύμφωνα με τις επιμέρους ιδιωτικές συμφωνίες ή/και ρυθμίσεις σταδιακής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ή/και προκειμένου περί αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις περί σταδιακής καταβολής αποζημίωσης.

2. Οι εταιρείες της Μαρινόπουλος Α.Ε. θα συνεχίσουν την καταβολή των πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

3. Οι εταιρείες της Μαρινόπουλος Α.Ε. δεσμεύονται ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρηθούν άπασες οι θέσεις εργασίας.

4. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν ως εύλογο και δίκαιο το δικαίωμα των εργαζομένων είτε ατομικά είτε συλλογικά, όπως εκπροσωπούνται από το Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις: «Καρφουρ - Μαρινόπουλος, Dia», να ασκήσουν Αίτηση Ανάκλησης της χορηγηθείσας Προσωρινής Διαταγής εξαιτίας αυτών των παραβάσεων, στη δε αίτηση των εργαζομένων προς ανάκληση της προσωρινής διαταγής, οι δηλούσες εταιρείες δεσμεύονται ότι δεν θα αντιλέξουν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.