Στοχευμένες δράσεις υλοποιεί η οικονομική αστυνομία για τη διαπίστωση παραβάσεων φορολογικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας και την πώληση λαθραίων και νοθευμένων αλκοολούχων ποτών, σε επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το διήμερο 2 και 3 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και της Καβάλας, από κλιμάκια αστυνομικών όπου διαπίστωσαν σωρεία παραβάσεων.

 Στην περιοχή της Χαλκίδας:

  • Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, απασχολούνταν είκοσι επτά  εργαζόμενοι, χωρίς να επιδειχθούν οι σχετικοί πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και η μη έκδοση δεκαεννιά  αποδείξεων, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας. Επίσης δεσμεύθηκαν δώδεκα  φιάλες αλκοολούχων ποτών, στις πέντε εκ των οποίων οι αριθμοί παρτίδας ήταν εμφανώς αλλοιωμένοι.

Οι φιάλες θα ελεγχθούν από την Ένωση Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π) για την νόμιμη διακίνησή τους, καθώς και από το Γενικό Χημείο του Κράτους για τυχόν νόθευση του περιεχομένου τους.
 
Στην περιοχή της Καβάλας:

Σε παραλιακό κατάστημα-μπαρ, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τεσσάρων αποδείξεων κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και η λειτουργία του χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

  • Σε παραλιακό κατάστημα - μπαρ, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τεσσάρων  αποδείξεων, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, η απασχόληση τριών  εργαζόμενων οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού καθώς και δύο  παραβάσεις της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας, ενώ διαπιστώθηκε και η λειτουργία του χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
  • Σε παραλιακό κατάστημα-μπαρ, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τριών  αποδείξεων κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και η λειτουργία του χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
  • Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης διαπιστώθηκε να απασχολούνται δύο  εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Σε παραλιακό κατάστημα-μπαρ, διαπιστώθηκε να απασχολούνται τρεις  εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού ενώ διαπιστώθηκε και παράβαση της ασφαλιστικής -εργατικής  νομοθεσίας.
  •  Σε καφετέρια διαπιστώθηκε παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Σε παραλιακό κατάστημα-μπαρ διαπιστώθηκε να απασχολούνται τρεις  εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και η λειτουργία του χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.