Με πάνω από 870 εκατομμύρια καταναλωτές να ταξιδεύουν ετησίως αεροπορικώς στην Ε.Ε., η προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών αποκτά πρόσθετη σημασία.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2015, το 22% των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην Ε.Ε. έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας και Αν. Συνήγορος Καταναλωτή κ. Αθηνά Κοντογιάννη αναφέρει ότι "ωστόσο μόλις το 5-10% των επιβατών διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους».

"Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, προσθέτει η κ.Κοντογιάννη,οι καταγγελίες που δέχθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος Καταναλωτή» το 2015 για τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών αντιπροσωπεύουν το 53,9% των καταγγελιών του τομέα των μεταφορών και το 2,6% επί του συνόλου των αναφορών για το ίδιο έτος. Πάνω από το 70% αυτών επιλύθηκε υπέρ του καταναλωτή".

Τι δικαιώματα όμως έχουμε ως επιβάτες;

* Αν καθυστερήσει η πτήση σου άνω των δύο ωρών και αναλόγως της απόστασης της πτήσης, έχεις δικαίωμα:

- Σε παροχή βοήθειας, όπως γεύματα και αναψυκτικά, πρόσβαση σε επικοινωνία, διαμονή (αν χρειάζεται) και μεταφορά από και προς τον τόπο καταλύματος, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης και τη διάρκεια της καθυστέρησης.

- Σε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σου (όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε ώρες) εντός επτά ημερών και, αν χρειαστεί, να επιστρέψεις χωρίς καμία επιβάρυνση στον αρχικό τόπο αναχώρησης. Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να ενημερώνει τον επιβάτη για τα παραπάνω δικαιώματά του, καθώς και για τον λόγο της καθυστέρησης.

* Αν αρνηθεί την επιβίβαση ο αερομεταφορέας, παρά τη θέλησή σου, δικαιούσαι:

α. Αποζημίωση, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης: - 250 ευρώ, για πτήσεις έως 1.500 χλμ. - 400 ευρώ, για όλες τις πτήσεις στο εσωτερικό της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. ή για όλες τις πτήσεις από 1.500 χλμ. έως 3.500 χλμ. - 600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις. Αν ο αερομεταφορέας προσφέρει εναλλακτική πτήση με παρεμφερή ώρα άφιξης, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%.

β. Παροχή βοήθειας ίδιας με την καθυστέρηση πτήσης.

* Αν ματαιωθεί η πτήση, δικαιούσαι:

- Αποζημίωση με τους όρους της άρνησης επιβίβασης, εκτός αν έγινε έγκαιρη ενημέρωση.

- Παροχή βοήθειας ίδιας με την καθυστέρηση πτήσης.

- Να επιλέξεις μεταξύ των παρακάτω: α. Επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σου (ολόκληρου ή μόνο του μέρους που δεν χρησιμοποιήθηκε). β. Μεταφορά προς τον τελικό προορισμό με άλλη πτήση το συντομότερο δυνατό. γ. Εκ νέου κράτηση για μεταγενέστερη ημερομηνία της επιλογής σου (εφόσον υπάρχουν θέσεις).

Ο επιβάτης δεν λαμβάνει αποζημίωση από τον αερομεταφορέα ιδίως: αν η ματαίωση οφειλόταν σε έκτακτες συνθήκες ή αν είχε προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τη ματαίωση ή αν προσφέρθηκε εναλλακτική πτήση για την ίδια διαδρομή και με παρεμφερή ώρα άφιξης και είχε δοθεί έγκαιρη ενημέρωση, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού 261/2004.

* Αν υπάρξει αλλαγή θέσης, έχεις δικαίωμα:

Επιστροφής εντός 7 ημερών, αν ο αερομεταφορέας σε τοποθετήσει σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο σου:

- Του 30% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλμ.

- Του 50% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. (πλην των πτήσεων μεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας και των Γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων) και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ. - Του 75% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

* Αν συμβεί απώλεια, καταστροφή, φθορά ή καθυστέρηση αποσκευών, δικαιούσαι:

Αποζημίωση από τον αερομεταφορέα, εκτός αν η φθορά ή η καταστροφή οφείλεται σε ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής. Αν το περιεχόμενο της αποσκευής είναι μεγάλης αξίας, μπορείς, στον έλεγχο εισιτηρίων, να το δηλώσεις, πληρώνοντας ένα συμπληρωματικό ποσό για να λάβεις μεγαλύτερη αποζημίωση. Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης εντός 7 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών ή εντός 21 ημερών, εάν πρόκειται για καθυστερημένη παραλαβή.

* Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας βρίσκεται στη διάθεσή σου για περαιτέρω πληροφορίες, βοήθεια και υποστήριξη για καταναλωτικές διαφορές σε 30 ευρωπαϊκές χώρες (στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και στη Νορβηγία και στην Ισλανδία). Αν ο προμηθευτής εδρεύει στην Ελλάδα, σε περίπτωση προβλήματος, μπορείς να απευθυνθείς στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».