Σε λίγο λιγότερους από 57.000 υπολογίζονται οι πρόσφυγες σήμερα στην ελληνική επικράτεια, ενώ υπήρχαν, μέχρι το πρωί, 36 νέες αφίξεις από την Τουρκία. 

Ειδικότερα, στα  νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται συνολικά 8.595 άτομα, από τα οποία 3.334 είναι στην Λέσβο, ενώ 2.515 είναι στη Χίο.

Την ίδια στιγμή, στην Αττική διαμένουν 10.378 άτομα, από τα οποία τα περισσότερα βρίσκονται στην προβλήτα του Σκαραμαγκά (3.250), αλλά και στον  Ελαιώνα (2.415).

Τέλος, ο μεγαλύτερος όγκος των προσφύγων εξακολουθούν να παραμένουν στην Βόρεια Ελλάδα, με τους περισσότερους να βρίσκονται στο Πολύκαστρο (4.124) και στο Χέρσο (3.987).

Στο σύνολό τους στη Βόρεια Ελλάδα οι πρόσφυγες είναι 23.424.