Μόνο για φέτος θα ισχύσει στο δημόσιο η αναλογία μία πρόσληψη προς 5 συνταξιοδοτήσεις. Με εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε εφαρμογή της συμφωνίας με τους πιστωτές ορίζεται ότι το 2017 η αναλογία μειώνεται σε 1 πρόσληψη ανά 4 αποχωρήσεις και το 2018 σε μία πρόσληψη ανά 3 συνταξιοδοτήσεις.

Αυτό σημαίνει,αν λάβει κανείς υπόψιν ότι κάθε χρόνο συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο περίπου 40.000 υπάλληλοι, ότι αυξάνει ο αριθμός των διορισμών στις οποίες μπορεί να προχωρήσει τα ερχόμενα χρόνια η Κυβέρνηση.

Προτεραιότητα σε νέες προσλήψεις θα έχει ο τομέας της Υγείας και ο φοροελεγκτικός μηχανισμός όπου καταγράφονται σημαντικά κενά σε προσωπικό.Με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι στο εξής τα αρμόδια όργανα ή οι φορείς του δημοσίου θα αναλαμβάνουν πλέον τον διορισμό όσων πέτυχαν η πετυχαίνουν με προσφυγές τους στα δικαστήρια αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (Αρειος Πάγος,Συμβούλιο της Επικρατείας) καθώς παύει πλέον η κατανομή αυτού του προσωπικού να γίνεται από τον ίδιο τον Υπουργό.