Ακόμα και με «λίαν καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,5 θα μπορούν φοιτητές να λαμβάνουν υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης στη Βουλή.

Βάσει της τροπολογίας, πλέον οι υποτροφίες θα μπορούν να παρέχονται με βαθμό πτυχίου 6,5, από 8,51 που ήταν το όριο μέχρι πρότινος. Στην αιτιολογική έκθεση τονίζεται πως «με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το κριτήριο απονομής υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές δεδομένου ότι η υφιστάμενη διάταξη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίησή της, και περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των υποψηφίων για την απονομή των υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, δεδομένου ότι η πλειονότητα των ανωτέρων υποτρόφων δεν πληροί κατά του δεύτερο έτος σπουδών το οριζόμενο από την τροποποιούμενη διάταξη κριτήριο του μέσου όρου της επιδόσεώς τους τους με όριο της βαθμολογίας τον βαθμό 8,51».

Παράλληλα, με την τροπολογία, Λήγει η θητεία αυτοδικαίως των γραμματέων των ΑΕΙ, οι οποίοι θα αντικατασταθούν. Πολλοί γραμματείς των πανεπιστημίων που υπηρετούν είχαν δυνατότητα παράτασης των θητειών τους, την οποία και διένυαν. Όλα αυτά τα ιδρύματα θα αποκτήσουν νέους γραμματείς.

Ταυτόχρονα, επανέρχονται τα δεκαμελή εκλεκτορικά σώματα στα ΑΕΙ με λιγότερα από 40 μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) και τα δεκαπενταμελή σε μεγαλύτερα πανεπιστήμια.

Τέλος εισέρχονται έλεγχοι στην κοστολόγηση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων από δύο επιτροπές και νέα αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές που αφενός θα μειώνουν τη συνολική επιβάρυνση και αφετέρου θα εξασφαλίζουν ποιοτικά συγγράμματα για τους φοιτητές.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «πρόκληση» το ετήσιο κόστος των συγγραμμάτων των ΑΕΙ, το οποίο ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ. «Σκοπός μας είναι το ποσό που θα εξοικονομήσουμε να διατεθεί στη φοιτητική μέριμνα» σημείωσε.

 Διαβάστε την τροπολογία