Σε δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε στο opengov το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κινητικότητα στο δημόσιο, το οποίο περιλαμβάνει 36 άρθρα που αφορούν μετατάξεις, αποσπάσεις και θέματα ανοιχτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Mεταξύ άλλων:

  • Θεσπίζονται κίνητρα για όσους υπαλλήλους μεταταγούν η αποσπαστούν εθελοντικά σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα προβλέπεται ταχύτερη βαθμολογική εξέλιξη εάν ο μετατασσόμενος διανύσει 3 χρόνια υπηρεσίας (ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική προαγωγή μειώνεται κατά 2 έτη). 
    Σε περίπτωση 2ετούς απόσπασης ο απαιτούμενος χρόνος μειώνεται κατά 1 έτος. Και στις δύο περιπτώσεις μετά τη λήξη του χρόνου της μετάταξης η απόσπασης οι υπάλληλοι μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν κατά προτεραιότητα σε κενή θέση της υπηρεσίας τους που επιθυμούν.
  • Στους υπαλλήλους μονογονείς εκτός της κανονικής αδείας χορηγείται επιπλέον άδεια 6 εργάσιμων ημερών με αποδοχές σε περιπτώσεις ασθένειας των τέκνων τους.
  • Στους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ(1997)που τοποθετούνται πλέον σε κενές θέσεις του δημοσίου αναγνωρίζεται για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη το χρονικό διάστημα από 1/1/1997 μέχρι την ημέρα του διορισμού τους.

Διαβάστε το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση