Την ανάκληση αυτοκινήτων της BMW, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για την ανάκληση αυτοκινήτων σειρές X3 (F25) και Χ4 (F26), για προληπτική ενίσχυση των βάσεων παιδικών καθισμάτων τύπου ISOFIX

Η ανάκληση αφορά σε 828 οχήματα, στα οποία απαιτείται επισκευή, με σκοπό την ενίσχυση των υποδοχών συγκράτησης για παιδικά καθίσματα τύπου ISOFIX, στην περιοχή των πίσω καθισμάτων του οχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ιδιοκτήτες / κάτοχοι οχημάτων παρακαλούνται να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 210 9118000.