Ηλεκτρονικά και με ψηφιακή υπογραφή του κάθε φορέα η υπαλλήλου θα διακινούνται πλέον όλα τα διοικητικά έγγραφα της δημόσιας διοίκησης.

Οπως είχε αποκαλύψει το newpost.gr και όπως προβλέπει το άρθρο 22 "περί ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων" που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κινητικότητα στο δημόσιο, η σύνταξη, προώθηση για υπογραφή, θέση υπογραφής κλπ καθώς και λοιπές διαδικασίες χειρισμού εγγράφων (αρχειοθέτηση κλπ) εντός της κάθε υπηρεσίας θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά έχοντας ψηφιακή πιστοποίηση ο κάθε φορέας και υπάλληλος.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής εποχής στο δημόσιο θα ξεκινήσει από 1/1/2017 με διασταλτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τον Ιούνιο του 2017.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ΝΠΔΔ, οι Ανεξάρτητες Αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ΟΤΑ α και β βαθμού όπου το περιθώριο ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής φάσης ορίζεται έως τα τέλη του 2017.