Μια διάταξη στο πολυνομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ανάψει κυριολεκτικά φωτιές, καθώς επικαλούμενο κάλυψη επειγουσών αναγκών επιτρέπει σε δίκτυα Δήμων και Δήμων-Περιφερειών να προσλαμβάνουν τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εκτός ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για την παράγραφο 3 του άρθρου 43 το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά "για την κάλυψη επειγουσών αναγκών είναι δυνατή η πρόσληψη τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού στα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χωρίς στην περίπτωση αυτή την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/94 (νόμος Πεπονή).

Τα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών θεσμοθετήθηκαν με τον "Καλλικράτη" προβλέποντας ότι δύο η περισσότεροι Δήμοι η Δήμοι και Περιφέρειες μπορούν να συστήνουν αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων και Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με σκοπό να παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε Δήμους και Περιφέρειες που υλοποιούν έργα ενταγμένα σε περιφερειακά η τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα. Σήμερα λειτουργούν 7 ανάλογα δίκτυα με μεγαλύτερο αυτό που συνέστησε με άλλους δήμους ο Δήμος Αμαρουσίου (Δήμαρχος και πρόεδρος ΚΕΔΕ Γ.Πατούλης).

Η απόπειρα του Υπουργείου Εσωτερικών να εξαιρέσει τις παραπάνω προσλήψεις από το νόμο του ΑΣΕΠ προκάλεσε την οργή του εμπνευστή του "Καλλικράτη" πρώην Υπουργού Γιάννη Ραγκούση. "Μετά τη διαύγεια," δηλώνει στο newpost,ο κ. Ραγκούσης "η Κυβέρνηση Τσίπρα πλήττει και το ΑΣΕΠ γυρίζοντας τη χώρα σε δεκαετίες Μαυρογιαλούρου, καταργώντας τη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που καθολικά καθιέρωσε ο "Καλλικράτης". Η κατάργηση του ΑΣΕΠ είναι ο "νέος" Καλλικράτης για το Υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα είναι ότι χειρότερο μπορούσαν να πράξουν για τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης που περιβάλλονται από 1,5 εκ.ανέργους. Και ο νοών νοείτω".