Τον ρόλο του "Αστυνόμου" και ελεγκτή για επίορκους και αυθαιρετούντες αστυνομικούς λιμενικούς,πυροσβέστες και αστυνομικούς φύλαξης καταστημάτων κράτησης αναλαμβάνει με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο "Συνήγορος του Πολίτη".

Με το σχέδιο νόμου ο "Συνήγορος του Πολίτη"ορίζεται "Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας" έχοντας ως αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται καταγγελιών που έχουν να κάνουν με αυθαιρεσίες ενστόλων σε βάρος ιδιωτών συντάσσοντας πορίσματα.

Ειδικότερα θα επιλαμβάνεται σε καταγγελίες σε βάρος ενστόλων για *βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

  • παράνομες εκ προθέσεως προσβολές κατά της ζωής η σωματικής ακεραιότητας ,η υγείας η προσωπικής η γενετήσιας ελευθερίας.
  • παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου.
  • παράνομη και ρατσιστική συμπεριφορά.

Η διερεύνηση των καταγγελιών θα γίνεται επωνύμως και γραπτώς και θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως η μέσω πληρεξούσιου προσώπου,ενώ ο "Συνήγορος του Πολίτη" θα μπορεί να επιλαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως μετά από δημοσιεύματα η τηλεοπτικές εκπομπές.

Τα πορίσματα που θα συντάσσει σε βάρος επίορκων ενστόλων θα αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές ώστε να προχωρήσουν στις ενδεδειγμένες πειθαρχικές ενέργειες.