Στα 68,5 εκ.ευρώ ετησίως φτάνουν τα μισθώματα που καταβάλει το δημόσιο για τη στέγαση υπηρεσιών του, ενώ την ίδια ώρα πολλά δημόσια κτίρια (βλέπε Κεράνης) παραμένουν ανεκμετάλλευτα καθώς, παρά τις όποιες απόπειρες μετεστέγασης, αυτές συναντούν  τη σθεναρή αντίσταση συνδικαλιστικών σωματείων των υπαλλήλων οι οποίοι επικαλούνται  διάφορους λόγους βάσιμους και μη.

Τα περισσότερα από τα ακίνητα τα μισθώνει το δημόσιο, μέσω διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Οικονομικών μόνο για υπηρεσίες του δαπανά 23,8 εκ.ευρώ ετησίως. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος των μισθωμάτων το δημόσιο εξετάζει το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης μέσω διαμεσολάβησης για ορισμένες από τις συμβάσεις που έχει συνάψει. 

Διαπραγμάτευση και Διαιτησία με Πανγαία και Eurobank Properties 

30 εκ. ευρώ ετήσιο κόστος ως το το 2034, με βάση τη σύμβαση που υπογράφηκε το 2013. Το κράτος τότε εισέπράξε 261 εκατ. ευρώ τα οποία θα διοχετετεύτηκαν στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.  

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης το Δημόσιο δίνει εγγυημένο μίσθωμα 30 εκ. ευρώ ετησίως επί 20 χρόνια, δηλαδή 600 εκ. ευρώ συνολικά. 

Σήμερα όπου πλέον έχει κριθεί και από τη Δικαιοσύνη ότι το τότε Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, δεν έχει ποινικές ευθύνες, για την διενέργεια του διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης, το ελληνικό κράτος έχει συγκεκριμένες λύσεις να δει. 

Εφόσον δεν ήταν παράνομη η διαδικασία πώλησης τότε θα πρέπει να κινηθεί σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης μέσω Διαμεσολάβησης και αν αποτύχουν, σε διαδικασία Διαιτησίας, όπως περιγράφεται και στα συμβόλαια.

Πρόκειται για μία κίνηση με προοπτικές όπου το Δημόσιο μπορεί να πετύχει μείωση των ενοικίων πιθανόν σε 30% και ακόμη την επιβάρυνση των ιδιοκτητών για θέματα ασφάλισης, και τακτικής και έκτακτης συντήρησης. Με βάση αυτή την κατεύθυνση το ετήσιο κόστος μπορεί να πέσει αρκετά κάτω από τα 30 εκ. ευρώ.