Σε εφαρμογή μπαίνει από την 1η Αυγούστου η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων στους ανασφάλιστους​ με χαμηλά ετήσια εισοδήματα (κάτω από 2.400 το μεμονωμένο άτομο-6.000 ευρώ οικογένεια με 4 παιδιά)σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Οι οικονομικά αδύναμοι ανασφάλιστοι,εκτός της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων ,εξαιρούνται και από την καταβολή του 1 ευρώ ανά συνταγή υπέρ του ΕΟΠΥΥ για τις συνταγές που θα εκτελούνται από φαρμακοποιούς.

Αναφορικά με τα ψυχιατρικά,νευρολογικά και υψηλού κόστους φάρμακα αυτά θα παρέχονται δωρεάν μέσω των φαρμακείων των Νοσοκομείων.

Τέλος όσοι από τους ανασφάλιστους έχουν υψηλότερα, από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο, εισοδήματα θα καταβάλουν συμμετοχή στα φάρμακα όπως και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ