Μειώθηκαν κατά 603 οι πρόσφυγες που διαμένουν στα κέντρα υποδοχής που διαχειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις.

Στις 40 δομές διαμένουν πλέον 37450 πρόσφυγες/μετανάστες έναντι 38053 την προηγούμενη εβδομάδα. Στις 40 δομές μπορούν να φιλοξενηθούν 41.633 άτομα. Την ίδια ώρα μειώθηκαν κατά 131 άτομα οι πρόσφυγες-μετανάστες που διαμένουν στα 5 κέντρα υποδοχής που διαχειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις, και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμμα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ταμεία.

Συνολικά στα 5 κέντρα υποδοχής και στα 23 κέντρα φιλοξενίας που διαχειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ταμεία, διαμένουν σήμερα 21318 άτομα έναντι 22022 την περασμένη εβδομάδα - μειωμένοι κατά 704.