Προτάσσοντας την «επαγγελματική ανεπάρκεια» ή «οικονομοτεχνικούς λόγους» ως λόγους απόλυσης, η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. κατάρτισε και ενέκρινε τον νέο εσωτερικό κανονισμό, τον οποίο τα σωματεία χαρακτηρίζουν αντίθετο με την εργατική νομοθεσία, ενώ τονίζουν ότι θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Ο προηγούμενος κανονισμός προέβλεπε απόλυση σε περίπτωση ποινικών ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, ενώ τώρα -ιδιαίτερα μέσω των οικονομοτεχνικών λόγων- ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να απολυθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να υπάρχει κάτι εις βάρος του. Η εταιρεία θα μπορεί πλέον να καταγγέλλει μονομερώς τις συμβάσεις, οι οποίες θα είναι εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον νέο κανονισμό, σε περίπτωση κατάργησης θέσης ή μείωσης του αριθμού των θέσεων θα ακολουθούνται τα εξής βήματα για το προσωπικό που «πλεονάζει»:

Ενα σκαλοπάτι παρακάτω

1Οι νεότεροι στη βαθμίδα, στην οποία έγινε η κατάργηση ή μείωση, θεωρούνται ότι κατέχουν ισάριθμες θέσεις της αμέσως κατώτερης βαθμίδας. Οι νεότεροι που πλεονάζουν στη βαθμίδα αυτή θεωρούνται ότι κατέχουν ισάριθμες θέσεις της αμέσως κατώτερης βαθμίδας κ.λπ., μέχρι την εισαγωγική βαθμίδα. Οι πλεονάζοντες στην εισαγωγική βαθμίδα του κλάδου μεταφέρονται στην εισαγωγική βαθμίδα άλλων κλάδων, με σειρά που αρχίζει από τους αρχαιότερους στη βαθμίδα.

2Από τους κατέχοντες τη βαθμίδα των θέσεων που καταργούνται ή μειώνονται απολύονται οι συμπληρώνοντες μέσα σε μία διετία από την κατάργηση ή μείωση των θέσεων 35ετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία. Αν αυτοί είναι περισσότεροι απ' όσους πρέπει να απολυθούν, απολύονται κατά σειρά και κατά περίπτωση οι έχοντες τον μεγαλύτερο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας ή οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.

3Αν παρά τη διαδοχική εφαρμογή όλων αυτών και με τη σειρά που κατατάσσεται το προσωπικό εξακολουθεί να πλεονάζει, θα απολύεται ανάλογος αριθμός προσωπικού της εισαγωγικής βαθμίδας του κλάδου, με σειρά που θα αρχίζει από τους δόκιμους ή μαθητευόμενους.

Ή δέχεσαι ή απολύεσαι

Και το... κερασάκι στην τούρτα είναι ότι όσοι δεν αποδέχονται τη μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης, θα απολύονται λόγω κατάργησης θέσεως.

Ο κάθε νεοπροσλαμβανόμενος, μάλιστα, θα διανύει διετή δοκιμαστική περίοδο, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση και μαθητεία, με τη λήξη των οποίων θα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε εξετάσεις και θα απολύεται αν αποτύχει δύο φορές. Πρόκειται για τους εργαζόμενους που, σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την οποία υπέγραψε πριν από λίγο καιρό η διοίκηση και τα σωματεία, θα παίρνουν 700 ευρώ...

Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αξιολογούνται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ενώ πλέον ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης ανέρχεται σε 40 ώρες.

Πηγή: enet.gr