Μετά από την καταδίκη του για υπεξαίρεση, απιστία στην υπηρεσία και πλαστογραφία, τον δρόμο της εξόδου από την θέση του στην Περιφέρεια Αττικής ένας μόνιμος υπάλληλος. 

Πιο συγκεκριμένα, την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης μόνιμου σε οργανική θέση υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής, λόγω αυτοδίκαιης έκπτωσης από την υπηρεσία σύμφωνα με τη σχετική δικαστική απόφαση, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου. 

Ειδικότερα, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, ο υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, καταδικάστηκε σε ποινή για αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007, και συγκεκριμένα, για αδικήματα που αφορούν σε υπεξαίρεση, απιστία στην υπηρεσία και πλαστογραφία.

Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής επιδεικνύει εμπράκτως μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς που υπονομεύουν τη δημόσια διοίκηση, απαξιώνουν το έργο των δημόσιων λειτουργών και λειτουργούν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών.