Από το Υπουργείο Οικονομικών ξεκινά η διαδικασία για την αναγνώριση προϋπηρεσίας  υπαλλήλων του(έως 7 έτη) στον ιδιωτικό τομέα.

Με εγκύκλιό του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής καλεί τους ενδιαφερόμενους να ενημερώσουν ηλεκτρονικά για την πρόθεσή τους εντός 2 εργάσιμων ημερών τις οικείες διευθύνσεις προσωπικού.

Στη συνέχεια εντός προθεσμίας 10 ημερών να καταθέσουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού. Εάν κάποιος φορέας καθυστερήσει να τους παραδώσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό θα πρέπει να αναγράψουν στην αίτησή τους ότι έχουν καταθέσει σχετική αίτηση για τη λήψη του δικαιολογητικού.