Τροπολογία με την οποία εξασφαλίζονται πιστώσεις για την απασχόληση καθηγητών μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατατέθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Όπως προκύπτει από την τροπολογία, η οποία αφορά σε πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το 2016 έως το ποσόν των 116.600.000 ευρώ και το 2017 έως το ποσόν των 114.000.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέχρι στιγμής, με σχετική τροπολογία του Οκτωβρίου 2015, το ποσόν που είχε εξασφαλιστεί, μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το 2016, ανέρχονταν στα 64.600.000 ευρώ. Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ενέργειας  «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το προτεινόμενο άρθρο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου «να καλυφθούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 2016 - 2017 και συγκεκριμένα για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού».