Διορίσθηκε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά και τη σχετική απόφαση της Διάσκεψης των προέδρων της Βουλής η Καλλιόπη Σπανού, στη θέση της Συνηγόρου του Πολίτη. Η κ. Σπανού, μέχρι σήμερα αναπληρώτρια Συνήγορος του Πολίτη και υπεύθυνη στην ανεξάρτητη αρχή για τις σχέσεις κράτους-πολίτη, διορίστηκε στη θέση του πτου Πολίτη, Γιώργου Καμίνη, και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, έως τις 20/2/2012.

Η Καλλιόπη Σπανού σπούδασε στη Γαλλία Πολιτική Επιστήμη (Doctοrat d' Etat, Πανεπιστήμιο Πικαρδίας) με ειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση και καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος στον ΟΟΣΑ, ως σύμβουλος σπουδών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και δίδαξε για πολλά χρόνια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει διδάξει, επίσης, στα Πανεπιστήμια της Amiens, του Παρισιού ΙΙ -Universite de Paris II και των Βερσαλλιών-Universite de Versailles/ Saint Quentin en Yvelines. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα και τα βιβλία «Η πραγματικότητα των δικαιωμάτων. Κρατικές πολιτικές και πρόσβαση σε υπηρεσίες» (2005), «Ελληνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» (2001), «Διοίκηση Πολίτες και Δημοκρατία» (2000) και «Οργάνωση και Εξουσία. Προβλεψιμότητα και διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση» (1992). Στις εκδόσεις L’ Harmattan (Paris) έχουν κυκλοφορήσει τα βιβλία της «Fonctionnaires et militants. L’administration et les nouveaux mouvements sociaux» (1991) και «Citoyens et administration. Les enjeux de l’ autonomie et du pluralisme» (2003). Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και αρκετά καλά γερμανικά. Υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου European Group of Public Administration.