Την έκθεση για το 2015 παρέδωσε στον πρωθυπουργό η Γενική Επιθεωρήτρια Δηµόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου.

Η ετήσια έκθεση και η συνοπτική της παρουσίαση καθώς και η απολογιστική έκθεση του ΣΟΕΕ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΔΔ (www.gedd.gr). Στην έτήσια έκθεση ΓΕΔΔ περιλαμβάνονται, η συνολική ετήσια δραστηριότητά του µε στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο δηµόσιο τοµέα, χαρακτηριστικές υποθέσεις που διερεύνησε, νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υπέβαλε, οι σχετικές με την πειθαρχική του δικαιοδοσία ενέργειες και τα αποτελέσματα του  ελέγχου περιουσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων.

Διαβάστε τη συνοπτική έκθεση