Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ στοχεύοντας στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, συνεργάζεται εδώ και περίπου ένα χρόνο, με την κορυφαία βρετανική εταιρία MAKGNUS LTD.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, με έδρα το Λονδίνο, έχει τιμηθεί με βραβείο καινοτομίας για έξυπνο επιχειρηματικό μοντέλο, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Cranfield.

Αξιοποιώντας έμπρακτα τις θεωρίες των νευρωεπιστημών, η MAKGNUS LTD έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά μοντέλα τα οποία προσαρμόζει στις ανάγκες της εκάστοτες εταιρίας ή του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

Παράλληλα, αναπτύσσει σύγχρονα μοντέλα στο Νευρομάρκετινγκ (NEUROMARKETING), τη Νευροοικονομία (NEUROECONOMICS) και τη Νευροεπιστήμη του Καταναλωτή (CONSUMERS NEUROSCIENCE).

Επιπλέον, παρέχει εξειδικευμένο υλικό για διδάσκοντες και υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της μεταδοτικότητας γνώσεων αλλά και στη βελτίωση των επιδόσεων των σπουδαστών στην αφομοίωση των μαθημάτων. 

Η πιλοτική εφαρμογή αυτού του μοντέλου, έγινε με τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους και είχε εφαρμογή σε στελέχη του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Η πρώτη αυτή εφαρμογή βασίστηκε στο ΝΕΥΡΟΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ (NEUROMARKETING).

Το Νευρομάρκετινγκ προσεγγίζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών από νέες οπτικές γωνίες, εντοπίζοντας αφανείς αλλά σημαντικούς παράγοντες στη λήψη αγοραστικών αποφάσεων. Οι τεχνικές του Νευρομάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες σε έρευνες ευρείας κλίμακας στους καταναλωτές, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο και είναι επιβοηθητικές στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.