Πτώση της πίεσης έως και πλήρης διακοπή της παροχής νερού, από τις 8:00-18:00 σήμερα το απόγευμα, θα σημειωθεί στο δίκτυο ύδρευσης των περιοχών Χέρωμα, Κόρμπι, Μηλαδέζα του δήμου Βάρης και των περιοχών Σκάρπιζα, Κίτσι και Βουρβάτσι του δήμου Κορωπίου. Τα προβλήματα θα δημιουργηθούν λόγω απαραιτήτων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.