Τροπολογία που προβλέπει σύσταση 360 νέων οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στον ΟΑΕΔ κατέθεσε σήμερα το πρωί το υπουργείο Εργασίας.

Οι προσλήψεις αφορούν  305 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού και 55 θέσεις κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ετήσιο κόστος για τον προϋπολογισμό εκτιμάται στα 5,7 εκατ. ευρώ.

Στην τροπολογία επίσης δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και κατάρτισης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα με την απασχόληση ανέργων απευθείας σε δήμους και περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία) με αποκλειστική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.