Στα 42,3 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ στο νομό Κέρκυρας. Σύμφωνα με την επιχείρηση, μόνο τα 12,4 εκατ. έχουν διακανονισθεί για να εξοφληθούν σε δόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης τέσσερις στους δέκα πελάτες έχουν οφειλές (38,7 % των οικιακών, 46,6 % των επαγγελματιών και 46,5 % των αγροτών). Οι οικιακοί καταναλωτές οφείλουν το 41 % του χρέους ενώ οι επαγγελματίες το 58,4 %. Ενδεικτικά, 400 επαγγελματικοί πελάτες συγκεντρώνουν το 55 % των αντίστοιχων οφειλών με συσσωρευμένα χρέη που ξεπερνούν κατά περίπτωση και τις 800.000 ευρώ.

Από τη ΔΕΗ επισημαίνεται τέλος ότι από το σύνολο των 42 εκατ., τα 6 εκατ. (ποσοστό 14,3%) αφορούν οφειλές υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και Τέλος ΕΡΤ), ποσά τα οποία δεν έχουν αποδοθεί στους τρίτους δικαιούχους φορείς, εφόσον δεν εισπράχθηκαν. Κατά συνέπεια, η μη είσπραξη των ληξιπροθέσμων επηρεάζει τόσο τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, όσο και εκείνα των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης και της ΕΡΤ.