Για ενδείξεις ότι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ εμπλέκονται με επαγγελματική σχέση σε εταιρείες που διαχειρίζονται ιδιωτικά ασθενοφόρα με σκοπό τη διακομιδή ασθενών από ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα είτε ως πλήρωμα ιδιωτικών ασθενοφόρων είτε με άλλη ιδιότητα χωρίς άδεια από την Υπηρεσία τους, κάνουν λόγο σε έκθεσή τους οι Επιθεωρητές Υγείας με αφορμή έλεγχο που διενήργησαν στο καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών ασθενοφόρων.

Οι επιθεωρητές Υγείας σημειώνουν στα συμπεράσματα της έκθεσης τους και κάτι άλλο.Οτι εταιρείες με στόλο ιδιωτικών ασθενοφόρων παραβιάζοντας το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους εισπράττουν αμέσως ή εμμέσως κόμιστρο διακομιδής ασθενών παρότι αυτό απαγορεύεται.

Οπως καταγράφεται στην έκθεση στη χώρα μας λειτουργούν 323 ιδιωτικά ασθενοφόρα με έγκριση καταλληλότητας σημαντικός αριθμός των οποίων εισπράττει κόμιστρο για τη διακομιδή ασθενών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών και κωδικό αριθμό δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τους επιθεωρητές Υγείας τα περισσότερα ιδιωτικά ασθενοφόρα ανήκουν σε εταιρείες στις οποίες εκχωρήθηκαν με ιδιωτικό συμφωνητικό από ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα για να εμπορεύονται τις διακομιδές.

Η έκθεση απεστάλη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση ποινικών ευθυνών και στον εισαγγελέα διαφθοράς για τις ενδείξεις περί εμπλοκής υπαλλήλων του ΕΚΑΒ σε διακομιδές με ιδιωτικά ασθενοφόρα.  

Η έκθεση των Επιθεωρητών Υγείας