Εκταμίευση κονδυλίου ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ για την για την ενίσχυση της ικανότητας υποδοχής και εγγραφής των προσφύγων στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Μέρος του κονδυλίου θα κατευθυνθεί και στην ενίσχυση των υπηρεσιών διάσωσης ναυαγών στην Ιταλία.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί για την ενίσχυση της ικανότητας υποδοχής και παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα νησιά του Αιγαίου.

Ποσό ύψους 500.000 ευρώ θα διατεθεί για τη βελτίωση της σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του Κέντρου υποδοχής στη Σάμο.