Την υλοποίηση του έργου «Ασφαλής Πρόσβαση Μαθητών πέριξ Σχολικών Συγκροτημάτων», δρομολόγησαν με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, Άρης Βασιλόπουλος. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 25.203,25 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Στόχος του έργου είναι να διασφαλίσει την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στις οδούς που περικλείουν τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων, διαμόρφωσης διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες καθώς και ανάγλυφες διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών υψηλής αντανακλαστικότητας για την ομαλή διέλευση των μαθητών. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο και θα εκτελεσθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.