Ευρεία σύσκεψη οργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου και πραγματοποιήθηκε, με την συμμετοχή των αντιπεριφερειαρχών, των δημάρχων κι εκπροσώπων φορέων από την Πελοπόννησο, με αντικείμενο την προώθηση του προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας. Μέσω του προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας θα απασχοληθούν 4.500 άνεργοι στους πέντε νομούς της Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών. Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε φορείς της αυτοδιοίκησης και κοινωνικούς φορείς, λαμβάνοντας το βασικό μισθό και με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Όπως επισημάνθηκε τόσο από τους αντιπεριφερειάρχες όσο και από τους δημάρχους το πρόγραμμα στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται ο τόπος, δεν λύνει το οξυμένο πρόβλημα ανεργίας στην Πελοπόννησο, ούτε αποτελεί πανάκεια. Δίνει όμως διέξοδο σε σημαντικό αριθμό μακροχρόνια ανέργων, κυρίως νέων, τους εντάσσει στην εργασία παρέχοντάς τους πλήρη ασφάλιση.

Ως τις 11 Ιουλίου, θα πρέπει να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον συμμετοχής των φορέων της Πελοποννήσου με υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και στην συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες προκειμένου το Σεπτέμβριο να αρχίσει η υλοποίηση του προγράμματος με την απορρόφηση ανέργων.