Κατασκήνωση για ηλικιωμένους και ΑμεΑ αναμένεται να λειτουργήσει φέτος από 18 Αυγούστου στον ξενώνα Κολυμβαρίου Χανίων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αναμένεται να φιλοξενηθούν 35 άτομα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

α) Ηλικιωμένα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, και ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

β) Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

γ) Συνταξιούχοι του λογαριασμού ανασφαλίστων υπερηλίκων του ΟΓΑ.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν έως την Παρασκευή στις 12/08/2016:

1) Αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

2) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

4) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.

5) Φωτοαντίγραφο απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

6) Ιατρική γνωμάτευση Παθολόγου στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για τη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

7) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το τρέχον έτος δεν έχει λάβει μέρος στο πρόγραμμα αυτό ή σε αντίστοιχο άλλου φορέα.

Όσοι ηλικιωμένοι είναι μέλη ΚΑΠΗ θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο ΚΑΠΗ που είναι εγγεγραμμένοι.

Όσοι ηλικιωμένοι δεν συμμετέχουν σε ΚΑΠΗ θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας–Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ηρώων Πολυτεχνείου 11.