Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας απαγορεύεται η κολύμβηση σε θαλάσσια νερά περιοχών της Περιφέρειας Αττικής ,καθώς δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της νομοθεσίας για τα νερά κολύμβησης.

Στις βρώμικες και ακατάλληλες για κολύμβηση ακτές της Αττικής ζητείται να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα μετά από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν κατά την προηγούμενη αλλά και την τωρινή κολυμβητική περίοδο. Στις περιοχές περιλαμβάνονται ,μεταξύ άλλων,όλη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα,η περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργ​ου, αλλά και μέρος από ακτές στους Δήμους Ελευσίνας, Λ​αυρίου, Ραφήνας, Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο