Σε διαβούλευση προχώρησε το  υπουργείο Παιδείας για τροπολογία του νομοσχεδίου αναφορικά με «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», η οποία αφορά «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, η τροπολογία διευθετεί θέματα τα οποία αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και στις σχολικές μονάδες ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκσυγχρονίζει το θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και προωθεί τις αρχές της συνεκπαίδευσης και του σχολείου για όλους.

Καλούνται όλοι τους κοινωνικοί εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους, για τη βελτίωση των προτεινόμενων διατάξεων, στο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3213