Ψήφισμα διαμαρτυρίας στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέδωσε σήμερα αντιπροσωπεία της ΓΣΕΕ και των Ομοσπονδιών, στα γραφεία της Ένωσης στην Αθήνα. Με το ψήφισμα, εκφράζεται η έντονη διαφωνία των Ελλήνων εργαζομένων τόσο για το περίφημο «σύμφωνο για το ευρώ» όσο και για τις «εκβιαστικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στους Έλληνες εργαζόμενους». Αναφέρεται, επίσης, ότι «η αναταραχή στις χρηματαγορές χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την επιβολή περισσότερης «ελαστικότητας» των αμοιβών και για επιθέσεις κατά των θεσμοθετημένων φορέων της αγοράς εργασίας, με την πρόφαση ότι κρατούν σταθερές τις αμοιβές και ότι υποστηρίζουν τις διαπραγματευτικές θέσεις των εργαζομένων και των συνδικάτων».

 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και η ΕΚΤ παρεμβαίνουν άμεσα σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις αμοιβών σε εθνικό επίπεδο, εξαναγκάζοντας χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ρουμανία να μειώσουν τους κατώτατους μισθούς και αυτούς του δημόσιου τομέα και να αποδυναμώσουν τους θεσμούς των συλλογικών διαπραγματεύσεων με αντάλλαγμα τη χρηματοπιστωτική ''σωτηρία'' τους. Οι δράσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση παραβιάζουν βασικές αρχές της νέας Συνθήκης της Λισαβόνας», τονίζεται μεταξύ άλλων στο κείμενο του ψηφίσματος.

 Τα συνδικάτα ζητούν «την αλλαγή της εφαρμοζόμενης κοινωνικοοικονομικής πολιτικής και την αντιμετώπιση των διαθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας με στόχο, στο πλαίσιο ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, τη βελτίωση του επιπέδου της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας (ποιότητα παραγωγής, ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ποιότητα εργασιακών σχέσεων, ποιότητα εισοδήματος, ποιότητα κοινωνικής προστασίας κ.λπ).

 Η ΓΣΕΕ και η Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων αντιτίθενται σθεναρά σε ένα «Ευρωπαϊκό Νόμο Ανταγωνιστικότητας που μειώνει τους μισθούς», επισημαίνεται στο ψήφισμα.

Ακόμη, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα μέτρα που προτείνουν τα συνδικάτα, όπως η αποτελεσματική ρύθμιση των χρηματαγορών, η λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων και η μετατροπή των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε ευρωομόλογα.

 Τέλος, η ΓΣΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθιερώσει «ένα πρόγραμμα επενδύσεων μεγάλης εμβέλειας ίσο με το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ για την καταπολέμηση της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων και για τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών δομών και των υποδομών.

Σε αντάλλαγμα, οι χώρες αυτές πρέπει να δεσμευθούν αποφασιστικά για μια σταδιακή αλλά σταθερή μείωση του εθνικού τους ελλείμματος».

Η παράσταση διαμαρτυρίας της ΓΣΕΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Ημέρα Δράσης των Συνδικάτων «ενάντια στις ασκούμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές».