Σε εξώδικο για την έλλειψη προσωπικού στις μονάδες της Μεγαλόπολης προχώρησε το Σωματείο Ορυχείων Σταθμών (ΣΟΣ) ΔΕΗ Μεγαλόπολης προς τη διοίκηση.

Πιο αναλυτικά, αναφέρει ότι «η μη κάλυψη έντεκα θέσεων εργασίας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε σημαντικές θέσεις εργασίας του τομέα λειτουργίας της 4ης μονάδας και η μη κάλυψη έντεκα θέσεων εργασίας της 5ης μονάδας στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Β δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των μονάδων λόγω σημαντικής καταπόνησης των εργαζομένων με την συνεχόμενη υπερωριακή τους απασχόληση καθώς και από την κάλυψη θέσεων μονίμων μηχανοτεχνιτών - επιτηρητών με εργάτες με 8μηνη σύμβαση».

Το σωματείο γνωστοποιεί ότι εάν δεν λυθεί το θέμα, «θα προσφύγει ενώπιον της οικείας Εισαγγελικής Αρχής όπως και ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής Αρχής καθώς και σε κάθε νόμιμη ενέργεια κάθε μορφής και διάρκειας, μηδέ εξαιρουμένης και της απεργιακής κινητοποίησης».