Τη στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης αντιεξουσιαστών με βόμβες μολότοφ στη Μονή Πετράκη στο Κολωνάκι καταγράφουν πλάνα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ.

Οι αντιεξουσιαστές στις 03:15 τα ξημερώματα πυρπόλησαν με επτά βόμβες μολότοφ – σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα- ένα Ι.Χ , με τη φωτιά στη συνέχεια να επεκτείνεται και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες που έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά.

Σε ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος καταγγέλλει την έλλειψη αστυνόμευσης στη Μονή Πετράκη και τονίζει πως «οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν εξυπηρετούν κανένα».

«Το κτίριο της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου δεν έ­χει ο­ποι­α­δή­ποτε α­στυ­νο­μική προ­στα­σία. Από την νυ­κτε­ρινή ε­πί­θεση κα­τα­στρά­φηκε ένα υ­πη­ρε­σι­ακό αυ­το­κί­νητο και το ι­δι­ω­τικό αυ­το­κί­νητο υ­παλ­λή­λου» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η ά­μεση ε­πέμ­βαση της Πυ­ρο­σβε­στι­κής Υ­πη­ρε­σίας α­πέ­τρεψε τα χει­ρό­τερα. Μα­κάρι να γί­νει πλήρως κα­τα­νο­ητό στην κοι­νω­νία μας ότι οι τρο­μο­κρα­τι­κές ε­νέρ­γειες δεν ε­ξυ­πη­ρε­τούν κα­νέ­ναν και να ε­πι­κρα­τή­σει η ει­ρήνη και η κα­ταλ­λαγή του Θεού με­ταξύ των αν­θρώ­πων. Ευ­χό­μα­στε ο Θεός να συγ­χω­ρεί τους δρά­στες» τονίζει η Ιερά Σύνοδος.