Πιο γρήγορες θα είναι οι διαδικασίες καταβολής των παροχών διατροφής στην ΕΕ για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Οι νέες κανονιστικές ρυθμίσεις της ΕΕ που ισχύουν από την τρέχουσα εβδομάδα, θεσπίζουν ενιαίο σύστημα σε ολόκληρη την ΕΕ, χάρη στο οποίο θα διευκολύνεται η είσπραξη των παροχών διατροφής, έτσι ώστε δεν να μην είναι πλέον δυνατόν για τους απόντες γονείς να υπεκφεύγουν των υποχρεώσεών τους. Όπως επισημαίνει η Κομισιόν στη σχετική της ανακοίνωση, οι νέες κανονιστικές ρυθμίσεις θα δώσουν τη δυνατότητα ουσιαστικής είσπραξης των απαιτήσεων διατροφής σε διασυνοριακές υποθέσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια απόφαση σχετικά με υποχρέωση καταβολής παροχών διατροφής που εκδίδεται σε μια χώρα της ΕΕ θα είναι εκτελεστή σε μια άλλη χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία. Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης κανονιστικές ρυθμίσεις ως προς τη συνεργασία των κεντρικών αρχών όσον αφορά την αρωγή για τις αιτήσεις διατροφής που υποβάλλονται μέσω αυτών.Πηγή: naftemporiki.gr