Την επαναδιατύπωση του σχεδίου νόμου για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τη μητροπολιτική διοίκηση της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, ζητά από το υπουργείο Περιβάλλοντος ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Απόστολος Τζιτζικώστας.
Το θέμα τέθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, η οποία στην τοποθέτησή της κάνει λόγο για αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και της Μητροπολιτικής Επιτροπής και υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των όποιων ασαφειών προκύψουν.

Για το λόγο αυτό τονίζει ότι ένα Ρυθμιστικό Σχέδιο θα πρέπει να είναι στρατηγικού χαρακτήρα και όχι κανονιστικού, να έχει όραμα και συγκεκριμένους στόχους και να μην περιλαμβάνει δράσεις που άλλες αλληλοαναιρούνται και άλλες επικαλύπτονται.