Με επιταγή που θα αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό θα ενισχύονται όλα τα φτωχά νοικοκυριά, με εισοδήματα κάτω από το όριο φτώχειας, αλλά και οι οικογένειες με άτομα με αναπηρία ,προκειμένου να μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς που επιθυμούν.

Αυτό θα προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών που θα περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί το Φθινόπωρο για ψήφιση στη Βουλή.

Με άλλες ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου, θα χορηγείται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό και τα συνεργεία καθαριότητας των δήμων, καθιερώνεται  η μετακίνηση του προσωπικού σε Δήμους και Περιφέρειες με κριτήρια υπάρχοντα κενά σε υπαλλήλους σε υπηρεσίες και Οργανισμούς Δήμων και Περιφερειών, η απόσπαση/μετάταξη υπαλλήλων των ΚΕΠ με αναπηρία η με γονείς ανάπηρους, και η δημιουργία αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας των Ο.Τ.Α στην έδρα κάθε Περιφέρεια.

Η υπηρεσία εποπτείας  θα επιλαμβάνεται του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α αλλά και του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών οργάνων των Δήμων. Επικεφαλής θα τεθεί ανώτατος υπάλληλος της διοίκησης με 5ετή θητεία ο οποίος θα υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών.